logo2.gif (4383 bytes) 

Linux Special (IT Linux 2001 + Red Hat 7 + Kernel 2.4.1)

Hinta: 89,-

140 sivua + 2xCD
ISBN 951-826-500-3
Suomenkielinen teos

Koski, Kajala

 

Tässä tiiviissä paketissa on kaikki olennainen!

Tämä teos on täydellinen Linux-käyttäjän aloituspaketti ja kokeneen käyttäjän päivityspaketti. Se sisältää kaikki tarvittavat ohjelmat, niiden asennus- ja käyttöohjeet sekä tukimateriaalin.

Linuxin yleisesittelyssä kerrotaan Linuxin ominaisuuksista, tulevaisuudennäkymistä ja käyttötavoista.

Asennusohjeissa käydään monipuolisesti lävitse IT Linuxin asentami- nen ja sen monet vaihtoehdot. Asentaminen on helppoa kirjan mu- kana tulevilla oheislevyillä. IT Linux on täysin yhteensopiva myös kirjan mukana tulevan Red Hat 7:n kanssa.

IT Linux 2001:n mukana tulee uusi, huomattavasti parannettu KDE 2.0.-Työpöytäympäristö, joka on suosituin Linuxille suunnitel- luista työpöytäympäristöistä. Se on suomenkielinen, tehokas ja helppo- käyttöinen. KDE 2.0:n osana on KOffice-toimisto-ohjelmisto, joka sisältää myös Killustrator-piirto-ohjelman.

Kirjan mukana saat Linuxin uuden ytimen, version 2.4.1. Sen laa- dukkaat uudet ominaisuudet, esimerkiksi parantunut laitetuki ja uusi resurssienhallintajärjestelmä, sekä uuden kernelin asentaminen käy- dään läpi seikkaperäisesti.

IT Linux 2001:n parannuksiin kuuluvat myös uusi LILO sekä uusi versio XFree86:sta.

Kirja huomioi DOSin käyttäjät kertomalla tiiviisti ja selkeästi Linuxin DOSin komentoja vastaavat komennot ja näiden komentorivikäytön erot. Mukana on myös kattava linkkilista Linux-käyttäjän parhaista verkkoapajista.

 IT Press, PL 760, 00043 Edita, Finland.
Tel:  09-566 0266. Fax:  09-566 0380. email: itpress@itpress.fi
Web design © IT Press, all rights reserved. All trademarks mentioned on these pages are the property of their respective owners.