Esimerkki ALSAn asentamisesta IT Linux 2002:een


Äänikorttina Sound Blaster 16 PCI. Tutustu myös ALSAn dokumentointiin, koska muutoksia voi tulla uusien versioiden myötä.
$ su -l
# cd /usr/local/src
Imuroidaan lähdekoodipaketit
# wget ftp://ftp.alsa-project.org/pub/driver/alsa-driver-0.5.12a.tar.bz2
# wget ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/alsa-lib-0.5.10b.tar.bz2
# wget ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils/alsa-utils-0.5.10.tar.bz2
Puretaan paketit
# tar xvjf alsa-driver-0.5.12a.tar.bz2
# tar xvjf alsa-lib-0.5.10b.tar.bz2
# tar xvjf alsa-utils-0.5.10.tar.bz2
Siirrytään varsinaisen ajurin hakemistoon
# cd alsa-driver-0.5.12a
Konfigurointiskripti vaatii, että linkki tai hakemisto /usr/src/linux on olemassa. Tarkistetaan asia:
# ls -l /usr/src/linux
Jos vastaus on "ls: /usr/src/linux: No such file or directory", tehdään sen niminen linkki:
# ln -s /usr/src/linux-2.4.9-13 /usr/src/linux
Valitaan kääntöasetukset: moduulien asennushakemisto, sekvensserituki päälle, käännetään kernel-moduulit kaikille äänikorteille:
# ./configure --with-moddir=/lib/modules/2.4.9-13/kernel/drivers/alsa --with-sequencer=yes --with-cards=all
Käännetään ja asennetaan moduulit
# make install
ALSA modules were sucessfully compiled.
...
...
WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default!!!
**************************************************************************
You would use some ALSA or OSS mixer to set the appropriate volume.
Moduulit on nyt asennettu.

Kopioidaan /etc/modules.conf-tiedoston asetukset varmuudeksi talteen:

# cd /etc
# cp modules.conf modules.conf.vanha
Poistetaan editorilla modules.conf-tiedostosta OSS-moduulien latausrivit
alias sound-slot-0 es1371
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
Käynnistetään kone uudelleen tai poistetaan oss-moduulit muistista (rmmod ...)

Tehdään uudet äänilaitteet /dev-hakemistoon

[root@localhost alsa-driver-0.5.12a]# ./snddevices
Creating /dev/mixer?... done
Creating /dev/sequencer... done
Creating /dev/midi?... done
Creating /dev/dsp?... done
Creating /dev/audio?... done
Creating /dev/sndstat... done
Creating /dev/music... done
Creating /dev/dmmidi?... done
Creating /dev/dmfm?... done
Creating /dev/amixer?... done
Creating /dev/adsp?... done
Creating /dev/amidi?... done
Creating /dev/admmidi?... done
create symbolic link `/dev/mixer' to `/dev/mixer0'
create symbolic link `/dev/midi' to `/dev/midi0'
create symbolic link `/dev/dsp' to `/dev/dsp0'
create symbolic link `/dev/audio' to `/dev/audio0'
create symbolic link `/dev/sequencer2' to `/dev/music'
create symbolic link `/dev/adsp' to `/dev/adsp0'
create symbolic link `/dev/amidi' to `/dev/amidi0'
ALSA dynamic sound device filesystem
create symbolic link `/dev/snd' to `/proc/asound/dev'
ALSA loader devices
Creating /dev/aload?... done
Creating /dev/aloadSEQ... done
[root@localhost alsa-driver-0.5.12a]#
Lisätään /etc/modules.conf-tiedostoon tarvittavat ääniasetukset. Nämä rivit ovat äänikorttikohtaisia, joten etsi kortillesi sopivat asetukset ALSAn dokumentoinnista.
# ALSA native device support
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-card-ens1371
# OSS/Free setup
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Valmis!

tomi.kajala@iki.fi 30.9.2002